Domů

Měnlivé části 30.11.2022

Svátek
Svatého a všechvalného apoštola Ondřeje prvozvaného.

Tropar
Sláva Otci i Synu, i Svatému Duchu: hl. 4:
První pozvaný z apoštolů a bratře apoštolského knížete, modli se, Ondřeji, k Vládci veškerenstva, aby daroval pokoj celému světu a našim duším hojné milosti.

Kondak
hl. 2:
Chvalme Petrova bratra, statečného hlasatele Božích pravd a Kristova následovatele. A on se na nás i dnes obrací: „Pojďte, nalezli jsme Očekávaného.“

Prokimen
hl. 3. Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli.
Verš: Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.