Domů

Měnlivé části 28.03.2023

Tropar
hl 2. Památku spravedlivých provází chvála, ale tebe, Předchůdce, uctilo Pánovo svědectví. Byl jsi vyvýšený nad všechny proroky, neboť ti bylo dáno v Jordáně pokřtít Předpovězeného. Radostně jsi trpěl pro pravdu a duším v podsvětí jsi zvěstoval vtěleného Boha, který snímá hříchy světa a nám daroval velké milosti.

Kondak
hl. 3. Kdysi neplodná porodila Kristova předchůdce a ten je splněním všech proroctví: Na toho, kterého proroci předpovídali, v Jordáně položil ruce. Tím se stal prorokem Božího Slova, jeho kazatelem i předchůdcem.

Prokimen
hl. 7. Spravedlivý se raduje v Hospodinu a utíká se k němu.
Verš: Slyš, Bože, můj hlasitý nářek, když se k tobě modlím.